De praktijk

 

Natuurlijk Beter - Homeopathie in Friesland

Locatie en openingstijden

De praktijk is gevestigd aan huis op de Fonterbuorren 17 te Jirnsum. Jirnsum ligt in het middelpunt van Friesland op 15 autominuten rijden van Leeuwarden, Heerenveen en Sneek. De ingang van de praktijk bevindt zich rechts aan de zijkant van het huis. Ingang: achterste deur. Zie bij contact voor de openingstijden.

 

Geheimhoudingsplicht

Ik heb net zoals de huisarts of andere behandelaars een geheimhoudingsplicht en ga zorgvuldig om met uw behandeling en gegevens.

 

Afspraken annuleren

Wanneer je een afspraak wilt verzetten of annuleren, doe dit dan uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak. Afspraken die korter dan 24 uur voor de gemaakte afspraak worden geannuleerd worden voor de helft van de consultprijs in rekening gebracht.

 

Samenwerking reguliere en/of complementaire zorgaanbieders

Ik zie en waardeer de kwaliteiten van de reguliere hulpverlening en van de complementaire zorg, zoals klassieke homeopathie. Ik werk graag samen met andere hulpverleners om de behandeling optimaal vorm te geven. Contact met andere betrokken hulpverleners zal alleen plaats vinden op jouw verzoek. Op dit moment is de ervaring van de meeste patienten dat de reguliere hulpverlening en de complemantaire zorg veelal twee gescheiden werelden zijn. Wanneer ik een bijdrage kan leveren om de samenwerking in het belang van de patient te vergroten, doe ik dat graag. Verwijzers en andere geïnterseerde hulpverleners kunnen contact met mij opnemen om kennis te maken en eventueel te kijken naar samenwerkinsgvormen.

 

Dossier

Ik werk volgens de richtlijnen van de beroepsvereniging NVKH. Van iedere pati├źnt wordt een dossier aangelegd. Indien gewenst kun je hiervan een kopie opvragen. De dossiers worden opgesteld en behandeld volgens de richtlijnen van de Wet op de Persoonsbescherming. Er wordt geen informatie verstrekt aan derden, uitgezonderd in de wet voorgeschreven situaties.

 

Nederlandse Vereniging Klassiek Homeopaten een kwaliteitskeurmerk

De praktijk is aangesloten bij de Nederlanse Vereniging Klassiek Homeopaten, NVKH. Om daarbij aangesloten te zijn moet de klassiek homeopaat een gedegen 6 jarige beroepsopleiding hebben gevolgd. Door de NVKH wordt de kwaliteit van behandeling gegarandeerd. De NVKH stelt hoge kwaliteitseisen aan de homeopaat en de praktijk wat betreft nascholing, praktijkvoering en waarneming.

 

Klachten over de behandeling

De therapeuten geregistreerd bij de Stichting Complementaire en Alternatieve

Geneeswijzen (SCAG) doen er alles aan om u op een goede en respectvolle manier

hulp te bieden. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Het

is mooi als u die onvrede met uw therapeut bespreekt. Maar soms lukt dat niet of

helpt dit niet. Heeft u hierbij hulp nodig of is uw onvrede aanleiding om een klacht

in te dienen, dan ondersteunen wij u hierbij. In deze folder vindt u informatie over

hoe dit in zijn werk gaat.

e-mail: margriettibben@gmail.com Tel: 06 - 27 03 23 87 adres: Fonterbuorren 17 9011 XK Jirnsum